Fremtiden handler om ressursforvaltning. Vi ser konsekvensene av klimaendringene i samfunnet vårt, og for å oppnå de globale målene vi har satt for å bremse dem, kreves endringer på mange områder. Fremfor alt må vi redusere utslippene av drivhusgasser og bruke færre av jordens ressurser for å sikre en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. Løsningene ligger i mer sirkulære kretsløp for de produktene vi produserer og bruker. For oss som arbeider med belysning betyr det å skape gode lysmiljøer med produkter som bruker minst mulig energi og som produseres på en måte som muliggjør gjenbruk.

Vi har identifisert 5 områder der vi ser at vi som selskap kan ha størst innvirkning. Innen hvert område jobber vi aktivt med forbedringer gjennom interne prosjekter, men fremfor alt i samarbeid med leverandører og kunder. Les mer om hvert av målene nedenfor.

 

Bevisst lysdesign

Vi jobber aktivt for å sammen med våre kunder bidra til gode belysningsløsninger som er bærekraftige og skaper et godt lysmiljø. For oss betyr det å bruke riktig mengde lys på riktig sted og alltid ta utgangspunkt i menneskene som oppholder seg i rommet. Gjennom grundig gjennomtenkte produktvalg der konstruksjon, energiforbruk og opprinnelse tas i betraktning, kan klimaavtrykket reduseres betydelig.

 

Belysningsstyrning

En viktig komponent for å spare energi og øke levetiden til installasjonene er å bruke styringssystemer for all belysning. Smarte styringssystemer gjør at vi bare bruker lys når vi trenger det, og regulerer også nivåene slik at vi bruker riktig mengde lys til enhver tid. Vi jobber for at alle prosjekter vi er involvert i skal ha noen form for belysningsstyring.

Ved å bruke vår programvare, Visible Connect, kan du overvåke funksjon og driftstimer for alle armaturene dine og dermed jobbe forebyggende med vedlikehold og utskiftninger. I et system som har Visible Connect installert, har du alltid oversikt over gjenværende levetid for lyskildene og drivere, og kan ta riktige beslutninger angående gjenbruk, renovering eller gjenvinning.

Gjenbruk

Ved mange ombygginger kasseres armaturer der hele eller deler av dem kan leve i mange år til. Vi kan hjelpe deg med å gjenbruke disse ved å vurdere tilstanden og foreslå tiltak. Vi kan bygge dem om til oppdaterte og energieffektive armaturer, enten i vår egen verksted eller i samarbeid med en partner ved større volumer.

 

 

 

 

 

Valg av leverandører

Vi samarbeider med et utvalg produsenter av kvalitetsprodukter for belysning og belysningsstyring. Alle leverandørene vi samarbeider med skal oppfylle EUs EcoDesign-direktiv og ha et bevisst arbeid innen bærekraftighet og samfunnsansvar (CSR). Vi sikrer dette gjennom regelmessige besøk på stedet og avstemninger med hver enkelt leverandør.

I samarbeid med flere av våre leverandører tilbyr vi 10 års produktgaranti og 20 års reservedelsgaranti for et stort antall produkter. I dag tilbyr to av våre partnere gjenbruksløsninger ved å ta tilbake og oppgradere tidligere installerte produkter. Vi jobber kontinuerlig for at flere skal adoptere denne tilnærmingen og designe produkter som egner seg for gjenbruk.

Vår egen virksomhet

Selv om vi ser at vår påvirkning er størst i prosjektene vi arbeider med, forsøker vi også å leve som vi lærer. På kontoret vårt i Stockholm har vi et styringssystem som muliggjør sentral styring for å sikre at belysningen slås av når lokalene er tomme, samtidig som det gir individuell kontroll til hver medarbeider for å skape sitt eget lysmiljø. Vi har også solskjerming knyttet til styringssystemet som skaper den beste mulige lysmiljøet samtidig som det sparer energi.

Ved reiser i arbeidet velger vi i første rekke å reise med tog eller elbil når det er mulig. Vår første firmabil ruller nå på sitt 7. år og har det bedre enn noen gang.

Vi streber etter å digitalisere alle prosesser og redusere mengden papir til et minimum. Dette gjelder også distribusjon av produktkataloger, som kun sendes til kunder som spesifikt etterspør dem. For uansett hva så liker mange av oss å se ting i trykk.